Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH SCH 28) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH SCH 28Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8auddr inż. Agnieszka Piegat
9
10
11wykdr hab.inż. Krzysztof Kowalczyk
12wykprof.dr hab.inż. Beata Tryba
13wykprof.dr hab.inż. Beata Tryba
14proprof.dr hab.inż. Beata Tryba
15
16semprof.dr hab.inż. Tadeusz Spychaj
17semprof.dr hab.inż. Tadeusz Spychaj
18
19
20
21