Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH SCH 27 (2)) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH SCH 27 (2)Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8wykdr hab.inż. Rafał Wróbel
9wykprof.dr hab.inż. Barbara Grzmil
10auddr inż. Karolina Kiełbasa
11
12
13
14
15
16semprof.dr hab.inż. Sylwia Mozia
17semprof.dr hab.inż. Sylwia Mozia
18
19
20
21