Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH SCH 109 (4)) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH SCH 109 (4)Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8wykdr inż. Waldemar Paździoch
9wykdr inż. Waldemar Paździoch
10wykdr hab.inż. Agnieszka Wróblewska
11wykprof.dr hab.inż. Eugeniusz Milchert
12
13semprof.dr hab.inż. Antoni Morawski
14semprof.dr hab.inż. Antoni Morawski
15semprof.dr hab.inż. Barbara Grzmil
16semprof.dr hab.inż. Antoni Morawski
17semprof.dr hab.inż. Antoni Morawski
18
19
20
21