Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH NCH Aud I) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH NCH Aud IProwadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9wykDydycz
10wykSośnicki
11wykSośnicki
12audJagodziński
13audJagodziński
14
15
16
17
18
19
20
21