Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH NCH 119) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH NCH 119Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7labdr inż. Konrad Witkiewicz
8labdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
9labdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
10
11
12
13
14wykdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
15wykdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
16
17
18
19
20auddr hab.inż. Bogdan Ambrożek
21auddr hab.inż. Bogdan Ambrożek