Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH NCH 118) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH NCH 118Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8wykWodnicka
9wykKwiecień
10wykKarcz
11wykKarcz
12wykKwiecień
13
14
15
16semKarcz
17semKarcz
18
19
20
21