Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH NCH 118) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH NCH 118Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8wykdr inż. Alicja Wodnicka
9wykdr hab.inż. Halina Kwiecień
10wykprof.dr hab.inż. Joanna Karcz
11wykprof.dr hab.inż. Joanna Karcz
12wykdr hab.inż. Halina Kwiecień
13
14
15
16semprof.dr hab.inż. Joanna Karcz
17semprof.dr hab.inż. Joanna Karcz
18
19
20
21