Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH NCH 11) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH NCH 11Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7labWitkiewicz
8proHuzar
9proWodnicka
10audParus
11labAmbrożek
12wykNastaj
13wykKarcz
14wykAmbrożek
15wykAmbrożek
16semNastaj
17semNastaj
18
19
20audAmbrożek
21audAmbrożek