Zajętość sal Zajętość sali (WTiICH NCH 11) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WTiICH NCH 11Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7labdr inż. Konrad Witkiewicz
8prodr inż. Elżbieta Huzar
9prodr inż. Alicja Wodnicka
10auddr inż. Wiesław Parus
11labdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
12wykprof.dr hab.inż. Józef Nastaj
13wykprof.dr hab.inż. Joanna Karcz
14wykdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
15wykdr hab.inż. Bogdan Ambrożek
16semprof.dr hab.inż. Józef Nastaj
17semprof.dr hab.inż. Józef Nastaj
18
19
20auddr hab.inż. Bogdan Ambrożek
21auddr hab.inż. Bogdan Ambrożek