Zajętość sal Zajętość sali (WIMiM WM 10) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WIMiM WM 10Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10labmgr Tadeusz Ziębakowski
11labmgr Tadeusz Ziębakowski
12labmgr Tadeusz Ziębakowski
13labmgr Tadeusz Ziębakowski
14
15
16
17
18
19
20
21