Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 227) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 227Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10wykdr hab.inż. Przemysław Różewski
11wykdr hab.inż. Przemysław Różewski
12wykdr inż. Mirosław Łazoryszczak
13wykdr inż. Mirosław Łazoryszczak
14wykdr inż. Mirosław Łazoryszczak
15wykdr inż. Mirosław Łazoryszczak
16
17
18
19
20
21