Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 222) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 222Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8labRUDAK
9labRUDAK
10labMakles
11labMakles
12labMakles
13labMakles
14labMakles
15labMakles
16labPapliński
17labPapliński
18labPapliński
19labPapliński
20
21