Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 222) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 222Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8labdr inż. ZBIGNIEW RUDAK
9labdr inż. ZBIGNIEW RUDAK
10labdr inż. Krzysztof Makles
11labdr inż. Krzysztof Makles
12labdr inż. Krzysztof Makles
13labdr inż. Krzysztof Makles
14labdr inż. Krzysztof Makles
15labdr inż. Krzysztof Makles
16labdr inż. Janusz Papliński
17labdr inż. Janusz Papliński
18labdr inż. Janusz Papliński
19labdr inż. Janusz Papliński
20
21