Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 221) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 221Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10labdr inż. ZBIGNIEW RUDAK
11labdr inż. ZBIGNIEW RUDAK
12labdr inż. Radosław Maciaszczyk
13labdr inż. Radosław Maciaszczyk
14labdr inż. Radosław Maciaszczyk
15labdr inż. Radosław Maciaszczyk
16labdr inż. Radosław Maciaszczyk
17labdr inż. Radosław Maciaszczyk
18labdr Dorota Majorkowska-Mech
19labdr Dorota Majorkowska-Mech
20
21