Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 14) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 14Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8lekmgr Jolanta Koczalska
9lekmgr Jolanta Koczalska
10
11
12lekmgr Dominik Wolski
13lekmgr Dominik Wolski
14
15
16
17
18
19
20
21