Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 11) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 11Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8lekmgr Dorota Karelus
9lekmgr Dorota Karelus
10lekmgr Dorota Karelus
11lekmgr Dorota Karelus
12lekmgr Dorota Karelus
13lekmgr Dorota Karelus
14
15
16audmgr inż. Anton Smoliński
17audmgr inż. Anton Smoliński
18
19
20
21