Zajętość sal Zajętość sali (WI WI2- 10) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI2- 10Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8lekmgr Anna Mik
9lekmgr Anna Mik
10lekmgr Bogdan Jadczak
11lekmgr Bogdan Jadczak
12lekmgr Anna Mik
13lekmgr Anna Mik
14audmgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
15audmgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
16
17
18
19
20
21