Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 316) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 316Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8labdr hab.inż. Przemysław Klęsk
9labdr hab.inż. Przemysław Klęsk
10labdr inż. Leszek Drobiazgiewicz
11labdr inż. Leszek Drobiazgiewicz
12labdr inż. Leszek Drobiazgiewicz
13labdr inż. Leszek Drobiazgiewicz
14labdr inż. Piotr Piela
15labdr inż. Piotr Piela
16labdr inż. Krzysztof Kraska
17labdr inż. Krzysztof Kraska
18
19
20
21