Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 315) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 315Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8labdr inż. Piotr Błaszyński
9labdr inż. Piotr Błaszyński
10labdr hab.inż. Marcin Korzeń
11labdr hab.inż. Marcin Korzeń
12
13
14dr inż. Piotr Sulikowski
15
16
17
18
19
20
21