Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 307) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 307Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8labmgr inż. Monika Potiopa
9labmgr inż. Monika Potiopa
10prodr inż. Krzysztof Michalak
11prodr inż. Krzysztof Michalak
12labmgr inż. Jacek Klimaszewski
13labmgr inż. Jacek Klimaszewski
14
15
16
17
18
19
20
21