Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 303) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 303Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10labdr Małgorzata Machowska-Szewczyk
11labdr Małgorzata Machowska-Szewczyk
12
13
14labmgr inż. Jacek Klimaszewski
15labmgr inż. Jacek Klimaszewski
16
17
18
19
20
21