Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 129) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 129Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8prodr inż. Tomasz Lipczyński
9prodr inż. Tomasz Lipczyński
10audmgr Michał Banakiewicz
11audmgr Michał Banakiewicz
12audmgr Michał Banakiewicz
13audmgr Michał Banakiewicz
14
15
16auddr Adam Bohonos
17auddr Adam Bohonos
18
19
20
21