Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 128) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 128Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8wykdr inż. Anna Barcz
9wykdr inż. Anna Barcz
10wykdr inż. Bartłomiej Małachowski
11wykdr inż. Bartłomiej Małachowski
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21