Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 013) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 013Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8audmgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
9audmgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
10audmgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
11audmgr inż. Włodzimierz Chocianowicz
12
13
14
15
16
17
18wykmgr inż. Wojciech Sałabun
19wykmgr inż. Wojciech Sałabun
20
21