Zajętość sal Zajętość sali (WI WI1- 011) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WI WI1- 011Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8labmgr inż. Wojciech Sałabun
9labmgr inż. Wojciech Sałabun
10labdr inż. Marcin Pluciński
11labdr inż. Marcin Pluciński
12labdr inż. Krzysztof Michalak
13labdr inż. Krzysztof Michalak
14
15
16
17
18
19
20
21