Zajętość sal Zajętość sali (WEkon Ż 213) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WEkon Ż 213Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10terdr Wojciech Lewicki
11
12
13terdr Wojciech Lewicki
14terdr Wojciech Lewicki
15
16
17
18
19
20
21