Zajętość sal Zajętość sali (WE WE-C 122) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WE WE-C 122Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8wykBroel-Plater
9wykBroel-Plater
10wykDomek
11labMisztal
12wykKrupiński
13labMisztal
14labMisztal
15
16
17
18
19
20
21