Zajętość sal Zajętość sali (WE WE-A 110) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WE WE-A 110Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11auddr Barbara Grochowalska
12auddr Barbara Grochowalska
13wykdr inż. Marek Zenker
14
15
16wykprof.dr hab. Czesław Sułkowski
17wykprof.dr hab. Czesław Sułkowski
18wykprof.dr hab. Czesław Sułkowski
19
20
21