Zajętość sal Zajętość sali (WBiHZ DJ/12a paw.) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WBiHZ DJ/12a paw.Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10prof.dr hab.inż. Wiesław Skrzypczak
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21