Zajętość sal Zajętość sali (WBiHZ DJ 20/zool.) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala WBiHZ DJ 20/zool.Prowadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8terprof.dr hab.inż. Katarzyna Kavetska
9terprof.dr hab.inż. Katarzyna Kavetska
10terprof.dr hab.inż. Katarzyna Kavetska
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21