Zajętość sal Zajętość sali (SWFiS_HS_Sektor II) w dniu: 2016-05-20

godz/salasala SWFiS_HS_Sektor IIProwadzacy
0
1
2
3
4
5
6
7
8audmgr Zbigniew Pawlak
9audmgr Roman Glapa
10audmgr Roman Glapa
11audmgr Zdzisław Zawadka
12audmgr Ryszard Gluba
13audmgr Ryszard Gluba
14
15
16
17
18
19
20
21